Christelijk Wonen in Nederlands Dagblad

Nederlands Dagblad In oktober hebben we een onderzoek uitgevoerd onder bijna 600 christelijke studenten in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er veel vraag is naar een kamerwebsite voor christenen. Dit heeft ons, Janneke en Roel, doen besluiten om de kamersite Christelijk Wonen op te richten.

Dit is ook de media niet ontgaan. Op 17 februari 2010 stond er een mooi stukje over Christelijk Wonen in het Nederlands Dagblad over de kamersite van Christelijk Nederland. We zijn erg blij met deze aandacht en hopen nog vele mensen blij te maken met onze service.

Het artikel van het ND is hier te vinden: Artikel ND